STOU Course

วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม , ปี 2020 - เวลา 12 นาฬิกา : 58 นาที

เกี่ยวกับ ATutor

ATutor เป็นระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ทางเว็บเบส (LCMS: Learning Content Management System) ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งาน และปรับแต่งระบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ช่วยให้ผู้สอนสามารถทำการพัฒนาเนื้อหาแบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อการนำเสนอในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนได้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาได้หลากหลายขึ้น ในรูปแบบ วิธีการ ของสื่อการเรียนรู้ ตามความชอบของตน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATutor โดยการสำรวจไปที่ลิงค์ต่อไปนี้:

  • ATutor HowTo Course - เรียนรู้ว่าจะใช้งาน ATutor อย่างไร
  • FAQs - คำถามที่พบบ่อยๆ พร้อมคำตอบ
  • Support Forums - เขียนข้อความสู่กระดานสนทนา
  • Support Services - หากต้องการความช่วยเหลือ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากพวกเรา
  • Translation - ดาวน์โหลดชุดแปลภาษา หรือสมัครเป็นผู้แปล
  • Licensing - ซอฟท์แวร์ ATutor สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน
  • ดาวน์โหลด ATutor - ซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ได้รับความนิยมจาก ATutor สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้แปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.