STOU Course

วันเสาร์ที่ 7 เดือนธันวาคม , ปี 2019 - เวลา 09 นาฬิกา : 29 นาที

สำรวจรายวิชา

ข้อมูล: รายวิชาทั้งหมด

ชุดฝึกอบรม e-Training หลักสูตร เทคนิคการบริการเพื่อครองใจประชาชน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: wiyada_w - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะชุดฝึกอบรม e-Training หลักสูตร การจัดการเอกสารสำนักงาน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasschu - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะชุดฝึกอบรม e-Training หลักสูตร การเพ้นท์เสื้อเพื่อการประกอบอาชีพ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: pavinee_fon - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะหลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasopra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.