STOU Course

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม , ปี 2019 - เวลา 19 นาฬิกา : 48 นาที

สำรวจรายวิชา

ข้อมูล: เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative-based learning)

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative-based learning)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: suwannee.yah - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.